1’e karşı 27

1’e karşı 27 Ege’de Son Sözde Oku Türkiye’nin en büyük medeniyet projesi AB değildi. Hedefimiz ve hayalimiz Batı olsaydı Mustafa Kemal Paşa, Türk gençliğine “… muasır medeniyetin FEVKİNE çıkmayı…” hedef […]