Kürtlerin dini

Kürtlerin dini Ege’de Son Sözde Oku Kürtlerin (Ekradın) etnik köken ve yurtları konusundaki tartışmaların bir benzeri de dini inanışları konusunda yapılmaktadır. Oryantalistler Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğu yönünde ısrarlılar. Kürtlerin […]

İsrail neden değişemedi?

İsrail neden değişemedi? Ege’de Son Sözde Oku Ortadoğu’daki gelişmeleri dünyadaki gelişmelerden bağımsız düşünemeyiz. Bununla beraber her bir ülkenin özel koşulları dikkate alındığında, Ortadoğu’nun iç içe birçok gelişmeyi barındırdığı söylenebilir. Ayrıca […]