2053 Ütopyadan Gerçeğe Gelecekte Kentsel Yaşam

2053 Ütopyadan Gerçeğe Kentsel yaşam

GİRİŞ 

   “İnsan, nasıl insan oldu” sorusu, günümüzde de her yönüyle canlılığını koruyor. Ancak bir uzmanın baş edebileceği bu soru, her araştırmacının bir şekilde yanıtlamak zorunda kalacağı hakikaten önemli bir sorudur. Ütopya tasarımları, doğrudan bilimsel veya dinsel bir araştırma alanı olmasa da, bu soruyu yanıtlayamayanlar düşüncelerini temellendiremezler. Ütopya çalışmalarında doğrudan veya dolaylı yanıtlanması gereken bir soru “İnsan, nasıl insan oldu” ise ikinci önemli soru da “İnsan, gelecekte nasıl bir insan olacak” sorusudur. 

  Yanıtlar net olmayabilir, bunu baştan belirtmek gerekir. Bu soruları ütopyayı ilgilendirdiği kadarıyla anlaşılır bir dille yanıtlamak önceliğimiz olacaktır. 

  Hazırlanan metin bir ütopya denemesidir ve bu çalışma İnsan, nasıl insan oldu sorusu ile İnsan, gelecekte nasıl bir insan olacak sorusunun baskısı altında kaleme alınmıştır. Bir başka önemli konu da ütopyanın hedef kitlesidir. Belirtmek gerekir ki, ütopyanın hedef kitlesi modern insan, çağrı ise modern ilkelliğedir.