İzmir 2023

izmir 2023

GİRİŞ 

  Değişimin çok yönlü ve hızlı yaşandığı, rekabetin keskinleştiği ve buna bağlı olarak belirsizliklerin arttığı yeni bir yüzyıldayız. Avrupa Birliği ve küreselleşme birçok riskler doğurmakla beraber, yeni fırsatlar da sunmaktadır. Böyle bir dönemde, İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını öncelikle belediye hizmetleri ölçeğinde rekabetçi bir modelle ortaya koymak ve tartışmak gerekir. Bu modelin amacı; kendini yenileyen, büyüyen, zenginleşen, refahı paylaşan, AB ve küresel öl- çekte rekabet edebilen ve bilgi toplumuna dönüşümün altyapısını kurmuş ve sosyal sermayesini zenginleştirmiş bir İzmir mega-kenti vizyonu ortaya koymaktır. 

  İzmir mega-kenti bir hedefse, doğal olarak buna ulaşmaya çalışanların amaçlarına dönük programları da olmalıdır. Biz de geleceğe hazırlanırken, herkesçe anlaşılabilecek açıklıkta ve netlikte belli hedefleri tartışan ve ona doğru emin adımlarla yürüyen yolcular olacağız. 

  HEDEF 

  Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. Bizler, kurduğumuz Cumhuriyetin başı dik yurttaşları olarak ona uygun bir hazırlık içinde olmalıyız. 85 yıl önce yangınlar içerisinde düşmandan geri aldığımız İzmir’i, tüm dünyaya örnek olacak şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlamalıyız. Açık ve net hedefimiz budur.

  Hedefte sorun yok; fakat İzmir’i Cumhuriyetin 100. yılına hazırlamak için yapılacak çalışmaların neler olacağı tartışma gündemimize bu ölçekte yeni girecektir. Bu ve devamı araştırmalar, bir anlamda uyuyan İzmir’i uyandırmaya yönelik olacaktır.

  Cumhuriyetin 100. yılında herhangi bir mahcubiyet yaşamamak, yanlışları düzeltmek, eksiklikleri tamamlamak ve bununla beraber dünyaya örnek olabilecek bir İzmir mega-kentini kurmak için önümüzde küçümsenemeyecek 15 yıl var.

  Geçmişi eleştirmeye gerek yok. Kimseyi üzmek ve zamanı eleştirilerle tü- ketmekten yana değiliz. Çünkü 100. yıla varmak için kalan 15 yılın herkes için çok önemli olduğunu biliyoruz. Kalan süre sadece iş ve başarı için kullanılacaktır. Çünkü suçlama ve kavga ile nice zamanlar geçti. 

  Övgü de yok, yergi de 

  Bu çalışmada; geçmişte İzmir’e hizmet etmiş, başarılı veya başarısız olmuş, merkezi veya yerel yöneticilerin, seçilmiş lider veya partilerin hiçbiri övgü veya eleştiri konusu yapılmayacaktır. Bununla beraber ileri sürülen görüşlerin hiçbiri, bir partiyi haklı çıkaracak şekilde de düşünülmemiştir. Yer yer rastlanabilecek görüş benzerliklerinin doğruların paylaşılması olduğu düşünülmelidir. Çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaştıktan sonra, öyle sanıyoruz ki, yakın gelecekte Cumhuriyetimizin 100. yılına dönük başka çalışma grupları da aktif hale geçecektir. Bu da İzmir’in geleceği konusunda daha doğru görüşlerin ortaya çıkması- na hizmet edecektir. Tartışmaların kamuoyunda karşılık bulması, doğal olarak halkın dikkatini çekecek ve asıl karar verici olan İzmirliler, tartışmaları çok daha yakından izleyebileceklerdir. 

Tüm kitabı okumak için yukarıdaki kırmızı butona tıklayabilirsiniz.