Sesler duyuyorum!

Sesler duyuyorum! Ege’de Sonsöz’de Oku Allah mülkünde kibirlenenleri sevmez! Kim olursa olsun! Hangi makamı işgal ederse etsin, kibri hoş görmez! En büyük Allah’tır, kibirlenmek/büyüklük taslamak da onun hakkıdır! Dolayısıyla unutulmaya […]