Sosyolojik olarak Çingeneler

Sosyolojik olarak Çingeneler Ege’de Sonsöz’de Oku Kökenlerini araştırırken Çingenelerin İbrahimî geleneğe yakınlıklarına değinmiştik. Arap Yarımadası’nın Hint’ten göç aldığına, Sara’nın Hint’ten gelin geldiğine, Hacer’in Mısır’a Hint’ten getirilen bir cariye olduğuna… da […]