Büyük buluşlar!

Büyük buluşlar! Ege’de Sonsöz’de Oku Rûm suresinin 3’üncü ayeti: “Dünyanın doğum yaptığı yerde ve zamanda…” diye başlar. Dûn / edna; aşağısı, doğum yapılan yer, bölge. Dünyayı değiştiren büyük buluşların coğrafyası […]