İçeriğe geç

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı

Ülkemizde yaşanmakta olan sorunlara kalıcı, huzuru ve refahı arttırıcı ve siyasi sonuçlarıyla da hükümetimizin gücüne güç katıcı önerilerimizi sizlere sunmayı görev kabul ediyoruz.

Takdirlerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum.

                                                                 Harun ÖZDEMİR

      Kamu Yönetimi Uzmanı 

Öneri-2

Kayıtlı Ekonomiye Geçiş ve İstihdam Reformu

Tarihin binlerce yıldan beri tanık olduğu devlet modeli, öncelikle güvenliği sağlayan ve bunun karşılığında vergi toplayan devlettir. Olmazsa olmaz denen güvenlik ve bunun karşılığında alınan vergiye dayalı devlet düzenleri, zamanla hizmetlerini artırırken buna karşılık vergileri de artırmıştır. Bu durum her zaman olumlu sonuç vermemiştir. Çünkü bazı yönetimler vergiyi artırmış ama hizmeti artıramamıştır. Bazı durumlarda ise bir taraftan vergiler artarken, diğer taraftan ise kamu hizmetlerinin hem sayısı azalmış hem de kalitesi düşmüştür. 

Vergi ve bununla orantılı kamu hizmet dengesi günümüzde de kurulamamaktadır. Ya sömürgelerden aktarılan gelirlerle az vergi, çok sosyal hak tanınmakta ya da çok vergi az kamu hizmetiyle insanlar düşük yaşam standardına mahkum edilmekteler. Bu konuda da bir reforma ihtiyaç vardır.

Şöyle ki;

-Ekonominin kayıt altına alınabilmesi için TL, “Dijital Para” olmalıdır. Bugün kullandığımız TL ise geçici bir süre ancak bozuk para olabilir. Bir sonraki aşamada buna da gerek kalmayabilir.  

-Tüm harcamalar Dijital Para ile yapılacağından hangi mal ve hizmetten ne kadar vergi alınıyorsa, sistem ödenen paranın vergi kısmını Maliye’nin hesabına, kalanı ise mal veya hizmet satanın hesabına online aktarabilir. Böylece aşırı bürokrasiye neden olan kayıtların tutulmasına da gerek kalmaz.

-Şimdiye kadar çıkarılan vergilerde, %100 tahsil edilemeyeceği düşüncesiyle hep opsiyonlu rakamlar kullanılmıştır. Bu nedenle de vergi limitleri çoğunlukla yüksektir. Dijital Para kullanılmaya başlandığında vergi kaçağı mümkün olamayacağından oldukça yüksek vergi tahakkukları doğacaktır. Bu nedenle vergi kalemlerinin bir kısmının iptali, kalanların ise oranlarında indirim gerekecektir.

-POS makineleri cep telefonları gibi taşınabilir olabildiğine göre pazarcı esnaf dahil en küçük alışverişlerde bile Dijital Para sorunsuz kullanılabilir.

-Bununla beraber her yurttaş mutlaka bir “yeminli mali müşavirlik bürosu”na üye olması gerekecektir.

-Asgari 3.000, azami 5.000 üyeden oluşan bürolara kamu bütçesinden her ay kişi başına brüt örneğin 10 TL aktarılacaktır.

-Her büro en az 7, en fazla 12 maliyeciden oluşacaktır. İsteyen muhasebeci ve mali müşavir bu sisteme katılmadan mevcut sisteme göre çalışmalarını sürdürebilirler.

-Bu sektörde yaklaşık 170.000 maliyeci, 72.000 büro çalışanı, toplam 242.000 kişi istihdam edilecektir. 

-İsteyen üye bürosunu değiştirebilecektir; bürolar da istemedikleri kişilere hizmet vermek zorunda değillerdir.

Bu reform sayesinde ekonomi kayıt altına alındığı gibi, mali müşavirlik hizmetleri sayesinde ülke ekonomisi, mali sistem ve yurttaşlar daha bilinçli ekonomik faaliyetlere katılacaklardır.

Yeminli Hukuk Büroları gibi Yeminli Mali Müşavirlik Büroları da verdikleri hizmetlerde üyelerini zarara uğrattıklarında bunu tazmin etmekle yükümlüdürler. Bürolar, olası hizmet kusurlarından kaynaklanan tazminatları ödeyebilmek için aralarında dayanışma birlikleri kurmak zorunda kalacaklardır.

Saygılarımla…

———————————————————

Kategori:2009 - 2010

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir