İçeriğe geç

Ay: Şubat 2017

… 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz… Darbeler önlenebilir mi?

Kur’an’a göre hukukun üstünlüğüne dayalı ilk siyasal düzeni inşa eden Musa(AS)dır. Musa kavmini Mısır’dan çıkardıktan sonra İsrail oğullarını 12 sıbt(kabile)’a bölmüş, askerlik yapabilecek erkeklerin nüfusunu saydırmış, sonra da her sıbttan 6 kişilik mebus(seçilmiş temsilci)’den oluşan 70+Harun+Musa=72 kişilik merkezi bir meclis kurmuştur. Bu düzen, İsrail oğullarının bir toprak sahibi olmadığı ve…

Milli uzlaşma uluslararası kararlarlar çelişirse

Sıklıkla 1921 Anayasası (Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu)’na atıfta bulunduğum için 1924 Anayasası’na neden gerek duyulduğunu açıklamamı isteyenler var: Osmanlı Devleti; Birinci Dünya Savaşı’nda tarihte az görülen yenilgilerden birini yaşadı. Kalan bir avuç toprak da Mondros Mütarekesi gerekçe gösterilerek işgal edildi. Milli Mücadeleyi başlatacak bir ekonomimiz yoktu. Bu nedenle Milli Mücadeleyi başlatan…

Egemenlik kimin?

Türk siyaseti; 1921’de büyük bir uzlaşma ile hazırladığı “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”nun önemini kavrayamadığı sürece demokrasisini geliştiremeyecek, hukuk devletini kuramayacak, tarihi ile de barışamayacaktır.  Meşruiyetini milletten alan iktidarların her konuda ilk başvuracağı kaynak 1921 Anayasası olsaydı, Türkiye’nin uygar dünyadaki yeri çok farklı olurdu. Ne yazık ki Türkiye bu fırsatı kaçırdı. Böyle…

Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Şûrâ’ya yani Meclis’e dayanır. Meclis’te “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözünden önce, Şûrâ-38’inci ayet yazılıydı. “…şûrâ beynehüm fil emr…” “İşleri aralarında şûrâ(Meclis)da kararlaştırırlar…” Bu nedenle Yasamaya, Hükümete, Denetime, bazı atamalara ve Milli Mücadeleye ilişkin bütün kararlar (Şûra-38 ve Âl-i İmran-159’a göre) Büyük Millet Meclisi’nde alınmıştır. Şûrâ-38’deki hükümler…

Kim daha akıllı?!

Hz. Muhammed’in vefatından sonra Müslümanlar arasında çok farklı konularda ilginç tartışmalar yapıldı. Bir yandan yaşam pratiklerine ilişkin konularda, diğer yandan da yönteme ve teorilere ilişkin tartışmalar yapıldı. Erken dönemde çok sayıda kitabın yazılması, mezhep imamlarının yüzlerce yöntem ve görüş açıklaması… hepsinin “Bana göre Allah bu konuda şöyle buyuruyor…” demesi, günümüz…