İçeriğe geç

Ay: Temmuz 2017

İzmir İslâmı

İslam klasiklerine göre insanın temel sorunu özgürlüktür. Bu görüşün temel dayanağı da Kur’an’dır. Kur’an’ın her ayeti, iradesini kullanması gereken insana ödevini hatırlatır. Kur’an’da tüm ödevlerin temelinde ise olmazsa olmaz, bir başkasına devredilemez ve başkasının kullanımına terk edilemez “özgürlük” vardır. Bu nedenle Kur’an’a göre kimse başkasının aldığı kararların sorumlusu olamaz ve…

Sosyal bir olgu olarak modern Kürt İslam’ı

Kürtlerin Müslümanlaşmasına gelince; Ovaya inmiş Kürtler arasında başlayan Müslümanlaşma, çok geçmeden dağlılar arasında da yayıldı. Dini tebliğler ile İslam, Kürtlerin geleneksel alışkanlıkları üzerinde önemli etkiler yaptı. Şunu söylemekte yarar var:  Aşiret düzeyinde yaşayan dağlılar arasında kararları aşiret reisleri aldığından Kürtlerin Müslümanlaşmasında da aşiret reislerinin büyük etkisi oldu. Çünkü bir aşiret…

Kürt sosyolojisi

Kürtler; İran, Irak ve Türkiye’de dağlık bölgelerde yaşayan ve “dağlı” olarak bilinen küçük aşiret (evlilikler yoluyla bir araya gelen geniş aileler topluluğu) topluluklardır. Modern zamanlara kadar bir birinden bağımsız, aralarında işbölümü oluşmayan Kürt aşiretleri, Araplarda görüldüğü gibi bir “kabile” (tehlikeyi savmak ve işbölümü yapmak için bir araya gelen aşiretler konfederasyonu)…

İslam’ın İstanbul ve Ankara yorumu

Yeni bir hayat, ancak yeni bir kent ile gerçek olabilir. Bunun açıklaması da kent kültürü üzerinden yapılabilir. Konumuz İslam’ı yeni kimliklere bürüyen kentler olduğuna göre, ilk akla gelenler Medine, Şam, Kufe, Basra, Bağdat, Kahire, Granada, Meşhed, Tebriz, Kum vs kentleridir. Bu kentler nasıl tarihsel ve sosyolojik bir geçek ise İstanbul…

Bizans’tan Osmanlı’ya çöküş belirtileri

Osmanlı Devleti’nin mefkuresi İslam’dı. “Osmanlı İslamı” da “İstanbul İslamı”ndan ibaretti.  Bizans döneminde Hristiyanlık İstanbul’da nasıl içerik ve şekil değiştirdi ise İslam da Osmanlı döneminde İstanbul’da aynı amaca hizmet edecek şekilde içerik ve şekil değiştirdi. Doğu Hıristiyanlığı dendiğinde ilk akla gelen, Hıristiyanlığın İstanbul yorumudur. Yani, Tanrı’yı göz ardı etmeden Hıristiyanlığın Bizans…

İslamofobinin kaynağı

İbn-i Haldun(1332-1406) ve Mukaddine adlı kitabı bir efsane gibi kulaktan kulağa aktarılır. Hakkında o kadar övgü dolu sözler söylenmiştir ki, Mukaddime’yi okuyan çok az kişi de ya anlamadığından ya da efsanenin etkisinde kalarak gerçeği ortaya koyamamıştır: Mukaddime’nin siyaset sosyolojisinin ilk kitabı olduğunu kabul edebiliriz. Üstat, yaşamı boyunca sultanlara yakın durmuş,…