İçeriğe geç

Bize acıyın!

Mümin; güven veren, güvenliği sağlayan ve güvenilen kişidir. Mümin hukuk düzeninde herkesin

-Can ve mal güvenliğinden,

-Düşünce ve inanç özgürlüğünden,

-Namusundan ve çoğalma hakkından… sorumlu kişidir.

Daha açık söylemek gerekirse Mümin, bir devletin asli unsurudur. Savaşta ve barışta hazır kıta yaşar. Çağrıldığında da en kısa sürede orduya katılma konusunda tereddüt edemez.  

Müminin klasik tanımında Allah’a, ahirete, peygamberlere, kitaplara, meleklere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanan kişidir.

Yeri gelmişken soralım; Mümin neden “adalet”e inanmaz?

Oysa Mümin üstlendiği görevi yaparken onu denetleyecek temel kavramlardan biri de “adalet”tir! Kamusal görevleri en iyi şekilde yerine getirecekse ancak “adalet”i gözeterek yapabilir.

***

Bu tanımlar unutulalı bin yıl oldu, hatta daha fazla! Sözünü ettiğim tanımlar unutulmuş, günümüze ise “iman esaslarını açıkça beyan eden” kişi kalmıştır.

Mümin, güvenilir olma ve güvenliği sağlama özelliğini yitirince kalbinin neyi onayladığını düşünmek ve bir kanaate varmak zordur. O konuya hiç girmeyelim!

Bin yılı aşkın zamandan bu günlere kalan tortu ise

-Helalsiz ve haramsız,

-Güven vermeyen ve güvenliği sağlamayan, hatta güvenliği ihlal eden,  

-Kamu malını yağmalayan, yağmayı da ganimet sayan,

-Askere gitmemek ve vergi vermemek için her yolu deneyen,

-Düşünce ve inanç özgürlüklerini keyfi gerekçelerle ihlal eden…

Yeri geldiğinde de

-Gözlerini ayırıp, boyun damarlarını şişirerek Mümin olduğunu bağıra çağıra açıklayan kişiler kaldı.

***

Müslüman ise barıştan yana olan kişidir. Tarihsel uygulamalara bakarak söylersek Müslüman;

-Para ödeyerek askere gitmeyen, dolayısı ile orduda ve polis teşkilatında görev alamayan,

-Vergisini tam ödeyen, yeri geldiğinde fazladan “güvenlik vergisi” veren,

-Siyasi hakları olmayan ama bunun dışındaki haklardan sonuna kadar yararlanabilen kişidir.

Açıkçası Müslüman demek ehl-i kitaptan biri olmak demektir. Kur’an’a göre de Yahudiler ve Hristiyanlar da hatta Budisler de Müslümandır.

Tarihte her şey deforme olduğu gibi Kur’an’ın temel kavramları da içeriklerini yitirdi. Deformasyondan Mümin ve Müslim kavramları da payına düşeni aldı.

-Yalan söyleyen kişi Mümin olamayacağı gibi Müslim de olamaz. Müslim derken Yahudi, Hristiyan, Budist… de olamaz.

-Vergi kaçıran ve buna göz yuman asla Mümin ve Müslim olamaz.

-“Harp hiledir” deyip savaşı, vergi veren ve askerlik yapan yurttaşlara uygulayan, her gün vatandaşına tuzak kurup harp hiledir diyenler Mümin olamayacağı gibi Müslim de olamaz.

-Toplumu kamplaştıran ve terörize edenler, ancak “şaki” olabilirler. Şakiler ise Mümin ve Müslimlikten en uzak olan kişilerdir.

-Her türlü cinayet gibi kadın cinayetlerini önlemek de Müminin görevidir. Mümin bu görevini savsaklayamaz. Sorulduğunda da “Şu ülkede çok daha fazla kadın öldürülüyor, bizde ise daha az” diyorsa, bu kişide Müminliğin zerresi kalmamış demektir. Devletin gücünü kullanmak Müslimin görevi değildir. O ancak suçtan uzak durarak Müslim olabilir.

***

Müslümanların yaşadığı 57 devletten vizeli veya ölümü göze alarak her türlü aşağılık muameleye uğrayarak örneğin AB’ye giden kişilerin öncelikli görevi iyi bir Müslüman (barışçıl insan) olmaktır.

İsteseniz de sizi Mümin yapmazlar!

Siz siz olun, iyi bir Müslüman olun!

Müslüman kimdir, onu da kısaca özetledim. AB’de ancak Müslüman olarak yaşayabiliriz. Bunu göz ardı edemeyiz.

AB’de çok sayıda örgüt ve ulema var. Allah’ın cezası ulema, size AB devletlerinin “daru’l harp” olduğunu, dolayısı ile her şeyi yağmalayabileceğinizi söyleyebilir.

Sakın bu cahillere uymayın. Sizin tek şansınız var, o da “ahlaklı” yaşamak.

Verdikleri fetvalarla 57 Müslüman devleti yaşanmaz hale getirenler, sarık ve cübbeleriyle Avrupa’da da karşınıza çıkabilirler. Sakın uymayın. Uyarsanız başınızı belalardan kurtaramazsınız.

Siz siz olun emeğinizle kazanmadığınıza dönüp bakmayın!

Ey gurbetteki kardeşim, bize gelince..

Bizi merak etmeyin, sadece acıyın!

Kategori:2020

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir