İçeriğe geç

Allah’ı alaya almak!

Allah; yalan söylemeyin demişse, insanlara yalansız bir düzen kurmanın ilmini de öğretmiştir.

Hırsızlık suç ve günahtır demişse, hırsızlığın yapılamayacağı, yapıldığında da yakalanıp cezalandırılacağı bir düzeni insanlara tebliğ etmiştir.

Hak yemeyin, güç kullanarak insanları mağdur etmeyin…

Irk, din, mezhep, tarikat vs nedenlerle insanlar arasında ayrımcılık yapmayın demişse peygamberlere, bilim insanlarına ve adil yasa yapıcılara bunun kurallarını sunmuştur.

Mümin buna iman eder. Olaylara bu gözle bakaz.

Çünkü Allah kullarıyla alay etmez; alaya alınmayı da cezasız bırakmaz!

***

Allah’ın mucizelerinin sınırı yoktur. Şimdiye kadar bazı günahlar sıklıkla işlenmiş fakat önlemeye çalışanlar çaresiz kalmışsa bundan sonra da aynı çaresizlik devam etmez.  

Çünkü Allah her çağın insanına -dini ne olursa olsun- mucizelerini ilham eder. Günümüzde teknik, elektronik ve Digital takip sistemleri denebilir ki çağımızın ve geleceğin önemli mucizelerinden biridir.

Birçok alanda uygulanacağı gibi “ekonomik ve sosyal yapının iyileştirilmesi”nde de uygulanabilir.

Dünyanın her devletinde hakka, hukuka ve dürüstlüğe inanan çok sayıda insan var. Yakın gelecekte bu teknolojilerin kullanıldığı toplumlarda suç işlenme oranları çok düşecek, işleyenler de işkencesiz, en açık ve yalın kanıtlarla yakalanıp yargıya teslim edilecektir.

Ne yazık ki kendisini Müslüman olarak aleme ilan edenler nedense bu mucizeler konusunda çok sessizler… Anlatıldığında da ilgisizler! Adeta idraklerine ölüm sessizliği çökmüş.

***

Allah’la alay etmek, buyruklarını göz göre göre çiğnemek demektir. Yalanı, hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti, zulmü, ayrımcılığı önleyici bir çaba göstermemek de Allah’ı alaya almak anlamına gelir.

Bazı Müslüman ülkelerde her türlü takibat “muhalifleri yıldırmak ve onları cezalandırmak…” için yapılır. Allah devletimizi ve milletimizi bunlardan korudu; dileğimiz bundan sonra da korumasıdır.

Şimdiye kadar yalan söyleyenler, insanları öyle ikna ettiler ki bazı konularda yalan caizdir, yalansız siyaset olmaz… ticaret hiç olmaz… hanımla geçim ise asla olmaz… gibi kanaatler milletimiz arasında kemikleşmiş kanaatlere dönüştü.

Müslüman bir toplumda doğru söyleyenlerin başına nelerin geldiğini herkes deneyimleyerek görmüştür.

Geldiğimiz nokta şudur:

Başkan, reis, üstat, şeyh, alim, abi, abla yalan söyleyebilir amma ahali ulularımıza yalan söyleyemez! Söyleyen ise iflah olmaz! Allah korusun!

Aldığımız terbiye budur!

Farz-ı muhal;

Uluların yalanından faide umulur, lakin CHP’lilerin 2+2=4’ünden bile hayır beklenmez! Çünkü onlar camilere saman doldurmuşlardı, at bağlamışlardı! Bunu unutmayız; unutturmayız da!

***

Zavallı Müslüman! İdrakini açık tut, Allah buyruklarıyla alay ettirir mi? Yapmayın dediklerini yapan… Yapın dediklerini bilerek ve isteyerek yapmayanlar Müslüman kalabilir mi?

Müslüman bir ülkede yıllardır her türlü anayasal değişikliği yapma kudretine sahip bir iktidarın idare ettiği bir devlette yalan, dolan, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, zulüm, her türlü ayrımcılığın önlenmemesi nasıl hoş görülür?

***

Bu tür suçların önlendiği bir düzeni kurma bilgi, güç ve becerisine sahip olanlar, güçlerini birleştirerek iktidar olmuşlarsa artık elde ne varsa bunları seferber edip işe koyulmuşlarsa yalansız, dolansız, ayrımsız, adil bir düzeni inşa etmişlerdir. Beklenen budur!

Yoksulları, zayıfları, çok çalışıp az kazanan zavallıları korumakla emrolunan muktedirler zümresi Allah’ın buyrukları ile nasıl alay eder?

Allah bizi niye uyarsın! Uyarmışsa kesin CHP’lileri uyarmıştır. Biz ne yaptık ki!” havasında iktidar sarhoşu olan muktedirler belli ki ilahi gazaba olan inançlarını da yitirmiş.

Uyarı yapan Allah, alaya alınsın diye tebliğ etmez.

Kendilerini Allah’ın torpilli kulları sananların CHP’lilere yakıştıramadığı bazı durumlar var:

Allah CHP’lilere emretmez; emretse de CHP’liler dikkate almaz! Binaenaleyh Allah adına yapılacak bir iş varsa onu da biz yaparız! İlahi taksimatta bizler ne kadar torpilli isek CHP’liler de o kadar nasipsizdir.

***

Ulularımıza haksızlık, zulüm, yalan, dolan yapan olursa bilesiniz ki bela yedi sülalesine yağmur gibi yağar. Şüpheniz olmasın! Yanlış Allah’a ve resulüne yapılmış sayılır. Cezası her iki dünyadadır!

Ulularımıza biat edip itaat edenlere gelince, onların düçar olacakları belalar ve gazaplar ise geçicidir

Şikâyet konusu olan CHP’liler ve CHP zihniyeti taşıyanların uğradığı haksızlıklar, belalar ve zulümler ise -burası çok önemli- “ilâ cehenneme zümerâ” dır. Hak ettikleri yer cehennemdir! Bunlara şefaat dahi yapılmaz!  

Kategori:2020

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir