İçeriğe geç

Kategori: 2012

Kürt sorunu kimin eseri

Bu senaryolara biraz geriden başlamakta yarar var. Çünkü birçok kişi için cevapsız kalan sorular, PKK’nın doğuşuna ilişkin kanaatlerden kaynaklanıyor. O nedenle başa dönmekte yarar var: 1- Dünya siyasetini yönlendirme gücüne sahip büyük güçler, sorun olma potansiyeli taşıyan konuları, ileride kaşıyıp ekonomik ve siyasi çıkar sağlamak için önceden araştırır, bunu soruna…

Kürtlerin dini

Kürtlerin (Ekradın) etnik köken ve yurtları konusundaki tartışmaların bir benzeri de dini inanışları konusunda yapılmaktadır. Oryantalistler Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğu yönünde ısrarlılar. Kürtlerin İslam Dini ile bağlarını koparmak için sürekli İslamiyet öncesi kaynaklara başvurmaktalar. Oryantalistlerin çabalarını haklı çıkaracak hiç mi kanıt yok denecek olursa, insaflı olmakta yarar var. Tabii…

Kürd mü, Ekrad mı ya da Kürdistan neresi?

Aşiretten kabileye geçiş, insanlık tarihinin en önemli aşamalarından biridir. Kabile olabilenler ilk kentleri ve kalecikleri kurdular, zamanla kentlerini büyüttüler ve daha büyük kentler ve muhkem kaleler yaptılar. Bir süre sonra koşullar zorladı, bir araya gelebilen kabileler şa’bları, sonra kavimleri oluşturdular. Bunun da ötesine geçebilen topluluklar imparatorluk kurdu. İnsanlığın sosyal evrimi,…

Sosyolojik Bir Olgu Olarak Kürtler

Göçebeliğin egemen olduğu ilk çağlarda “geniş aileler”, doğal engelleri aşmak ve daha güvenli yaşamak için “geniş aileler arası işbirliği” yapma ihtiyacı duymuşlar. Bu oluşum daha sonraları “aşiret” ismini almıştır. Ortak tehlike giderildikten veya çıkarlar elde edildikten sonra geniş aileler arası ilişkiler zayıflamış, sorun çıktığında ise tekrar dayanışmaya geçilmiştir. Zamanla geniş…

Erdoğan mı Netanyahu – Lieberman mı?

Ortadoğu’daki gelişmeleri dünyadaki gelişmelerden bağımsız düşünemeyiz. Bununla beraber her bir ülkenin özel koşulları dikkate alındığında, Ortadoğu’nun iç içe birçok gelişmeyi barındırdığı söylenebilir. Ayrıca her ülkenin ayrı koşullara sahip olduğu ve dolayısıyla da değerlendirmelerin buna göre yapılacağı açıktır.  ABD ve AB’de yaşanan ekonomik krizin arkasından Ortadoğu’da yaşanan “Arap Baharı”nın öncelikli nedeni,…

İsrail neden değişemedi?

Ortadoğu’daki gelişmeleri dünyadaki gelişmelerden bağımsız düşünemeyiz. Bununla beraber her bir ülkenin özel koşulları dikkate alındığında, Ortadoğu’nun iç içe birçok gelişmeyi barındırdığı söylenebilir. Ayrıca her ülkenin ayrı koşullara sahip olduğu ve dolayısıyla da değerlendirmelerin buna göre yapılacağı açıktır.  ABD ve AB’de yaşanan ekonomik krizin arkasından Ortadoğu’da yaşanan “Arap Baharı”nın öncelikli nedeni,…

Ortadoğu’da düzen değişecek mi ?

İsrail’in siyonist bir devlet olarak varlığını sürdürmesi, Arap krallıklarıyla da ilgili bir durumdur. Birinin varlığı, diğerine bağlı. Birinin rejimi de diğerinin rejimine bağlı. Yalın bir ifadeyle, birbirlerine bağımlı ve borçlu bir yapı var Ortadoğu’da. Ortadoğu’da Osmanlı sonrası Lozan’la başlayan düzen, petrolün kontrolüne bağlıydı. İsrail devletinin ve kendini savunmaktan aciz krallıkların…

Açlık grevi ile sonuç almak!

Hukuku felsefesi, her bir cezai müeyyide için çok yönlü açıklamalar yapar. Konunun doktrin tarafı karşımıza, birbirinden oldukça farklı açılımlar sunar. Bu konular, hukuk devletinde yurttaşlık bilgisi gibi öğrenilir ve mucibince de amel edilir!  Hangi felsefi görüş, suç oranlarında azalmaya neden olabilir? Bunun tartışması ortaöğretimde başlar, yüksel okulda olgunlaşır. Suçlu hakları,…

Obama kazanacaktı!

Obama dört yıl önce hangi gerekçelerden dolayı kazanmıştıysa, bir sorun hariç, tekrar kazanacaktı! ABD finans sistemi dünya tarihinin en büyük soygununu yapmıştı ve 2008 seçimleri öncesi bankalar ve sigorta şirketleri bir bir batmaya başlamıştı. Yaklaşık 9 trilyon dolar gibi astronomik bir rakamla batan ABD finans sektörünün küçüklü büyüklü şirketlerinin zararlarının…

Atatürk’ün Suriye ile imtihanı

Atatürk “Yurtta sulh cihanda sulh” derken, 1934’te ülke içinde “çatışmadan uzak, istikrardan yana” bir iç politika; yakın ve uzak komşularla da “barışçıl” bir dış politika izlemekte olduğunu veciz bir şekilde açıklamıştır. Atatürk “Yurtta sulh” derken, “demokrasi ancak ülke içinde sınıf, ideoloji, etnik ya da dini görüş ayrılıkları, bunlar da halk…