İçeriğe geç

Kategori: 2015

Bahçeli modeli ortaklık

Her ortaklığın bir modeli olmalı. A, B, C alternatifli ortaklıkların D ve E seçenekleri de vardır. Bahçeli; ortaklığa yorduğu kadar hiçbir konuya bu kadar kafa yormadı. Beni düşündüren nokta da burası. Basınla oldukça sınırlı ilişkisi olan Bahçeli’nin kâğıt kalem elde muhabirlere şekil üzerinden ortaklık modellerini açıklaması beni düşündürdü. Ağır abi…

Mason olmanın dayanılmaz faydaları?!!!

Cumhuriyete intikal eden İslâmcıların hepsi despotik yönetim karşıtı, eşitlikçi, adaletten yana, hürriyet, kardeşlik, meşrutiyet, cumhuriyet, parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü ve anayasal düzen… yanlısıydı. II.Meşrutiyeti, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarını yaşamışlar, son olarak da Milli Mücadeleye katılmışlardı. Yaşadıkları kitaplara sığacak cinsten değildi.  Cumhuriyet büyük bir kararlılıkla kurulmuştu. Ankara’da baş döndürücü gelişmeler…

Masonluk ve İslâmcılar

“Modern” Masonluğun İslâm dünyasında görülmesi, Avrupalı tüccarların İstanbul’da ve Doğu Akdeniz limanlarında ticari koloniler kurmaya başladıkları yıllara kadar uzanır. 16. Yüzyılda başlayan ticari faaliyet ve ilişkiler, 20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar hız kesmeden devam etti. Yaklaşık 500 yıl süren bu döneme “Levanten Çağı” da denebilir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan yeni…

Alevî İslâmcılık mümkün mü?

İslâmcılık; Sünnîliğin modern zamanlarda kendini savunma ve yenileme çabası olarak bilinir. Oysa İslâmcılığın doğuşuna öncülük yapan en önemli isim Cemaleddin Efgânî’dir ve o da bir Şii-Alevîdir. Efgânî; 1838-1897 yılları arasında yaşamış, modern zamanların en yenilikçi, düşünce ve aksiyon adamıdır. Afganistan, Hindistan, Osmanlı Devleti, Mısır, Fransa, Rusya, Almanya, İngiltere’de fikri ve siyasi…

İslâmcılığın Sezai Karakoç aşaması

1933 Diyarbakır-Ergani’de doğdu. Ortaokulu Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te okudu. Kendisi Felsefe, babası İlahiyat okumasını istiyordu; ikisi de olmadı. Kararı; hayatı boyunca yakasını bırakmayacak olan yoksulluk verdi: Parasız yatılı bölümü olan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydoldu. Belli aralıklarla Maliye Bakanlığı’nda çalıştı. Birkaç kez istifa etti, tekrar döndü. 1973’te son kez istifa etti.…

İlahiyat Fakülteleri kapatılmalı!

Türkiye’de yaklaşık 11.000 Kur’an Kursu, 1.500 İmam Hatip Ortaokulu, 1.100 İmam Hatip Lisesi ve 100’den fazla da İlahiyat Fakültesi var. Soru şu: Acaba kurslar ve okullar arasında bir müfredat bütünlüğü mü var yoksa çatışma mı? *** Önceki yazımda (3 Aralık 2015) büyük düşünmeye ve yeni bir uygarlığın kapısını aralamaya cesareti…

Ahlâksız İslâmcılık olur mu?

Siyaset yapan her Mümin “İslâmcı”dır. Birinin “Ben değilim!” demesinin bir anlamı yoktur. Bir Mümin gün içinde nasıl olması gerekiyorsa, siyasette de öyle olmakla yükümlüdür. Yükümlüdür diyorum! Olmazsa ne olu?! Ahlâksız olur, başka bir şey olmaz! Siyaset yapan birine “Yalan söyleyebilirsin, rüşvet ve yolsuzluk yapabilirsin, kayırmacılık da yapabilirsin, denebilir mi? Zayıfın…

Umarım oyun içinde oyun yoktur!

Erdoğan – Putin dayanışması Batı’nın korkulu rüyasıydı. Bir gelişme oldu, çok şey değişti: Türkiye, Rusya gibi önemli bir dostunu kaybetme noktasına geldi! Bu, Batı’nın istediği bir sonuçtu. Batı’nın ikinci kazancı da Türkiye’nin, Batı’nın desteğine muhtaç hale gelmesiydi ki bu da oldu! Bu gelişme bir kurgu mu, yoksa doğaçlama mı, bunun…

Sünnî İslâm ve demokrasinin geleceği

Demokrasi tehlikede mi? Türkiye laik olabilir mi? Türk siyasetinin geldiği nokta, inkılâpların doğal sonucu mudur yoksa bir sapma mı söz konusu? Muhafazakâr siyasetin büyüme marjı nereye kadardır; bu öngörülebilir mi? … 1-Nüfusun %99’u Müslüman ise serbest seçimleri her zaman Müslümanlık kazanacaktır.    2-Sünnî Müslümanlık devletin resmi mezhebi, Alevî İslâm da…

İslâmcı dış politikanın dünü ve bugünü

İslâm tarihinde ve günümüzde Müslümanların siyasal yaşamları skandallarla doludur. Adı “Barış Sözleşmesi” olan “İslâm Dini” uğruna yapılan siyaset ve yazılan kitaplar, Niccolo Machiavelli’e rahmet okutacak niteliktedir. İtirazı olanlar İbn-i Haldun’un Mukaddime’si ile Niccolo Machiavelli’in Prens’ini okuyabilirler.  *** Peygamberin ölümü ile başlayan siyasal kargaşa, Halife Osman döneminde kanlanmış, Halife Ali döneminde…