İçeriğe geç

Ay: Ocak 2018

Tatil mağduru!

Doğanın şiddetine maruz kalmak nasıl bir şeymiş onu da gördüm. Varmam gereken yer, düşündüğümden çok daha uzakmış. Karın ve şiddetli rüzgârın yarattığı tipiye karşı bu kadar savunmasız kalacağımı düşünemezdim. Sonunda bu da başıma geldi. Üşümek sorun olmaktan çıktı; hayatta kalabilmek asıl amaç oldu. O yolları nasıl aştım, dere tepe nasıl…

Kozlar Esad’ın ellerinde!

Dünyanın koşulları 1920’lerden çok farklı. O günlerde hem çok kolay savaşılıyordu hem de kolayından barışılıyordu. Kimse alınganlık göstermiyordu! Birinci Dünya Savaşı’na zafer hayalleri kurarak Fransız ve İngiliz bankerlerden aldığımız borç ve Almanların lojistiğiyle girmiştik. Savaşın sonunda Osmanlı’nın Fas’tan başlayan, bir ucu Basra Körfezi’ne, diğer ucu Kafkaslara uzanan ve Balkanları da…

Yakın tehlike

Devletlerin olmazsa olmaz görevi dış politikadır. Türkiye’nin iki yüze yaklaşan büyükelçiliklerinden ve konsolosluklarından… Yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerden… Temsilciliklerden gelen bilgi akışını toparlamak, analiz etmek ve ona uygun adımlar atmak kolay olmasa gerek. Dış politikada yapılabilecek küçük bir ihmal bile, ülkeyi büyük faturalar ödemek zorunda bırakabilir. Tarih boyunca dış politikanın…

Gül faktörü

Ak Parti; Abdullah Gül’ün Fazilet Partisi’nde başlattığı muhalefetin devamı olarak kuruldu. Gül, Recai Kutan’a karşı liderlik yarışına girdiğinde bugünün kahramanları ya “Particilik küfürdür!” diyordu ya da başka partilerin saflarındaydı.. Refah Partisi kapandıktan sonra, Fazilet Partisi’nin de kapatılacağı, açılan davalardan belliydi.  Kongrede Abdullah Gül etrafında kümelenen muhalefet, FP’nın kapanma olasılığına karşı…

Bahçeli modeli ortaklık

Her ortaklığın bir modeli olmalı. A, B, C alternatifli ortaklıkların D ve E seçenekleri de vardır. Bahçeli; ortaklığa yorduğu kadar hiçbir konuya bu kadar kafa yormadı. Beni düşündüren nokta da burası. Basınla oldukça sınırlı ilişkisi olan Bahçeli’nin kâğıt kalem elde muhabirlere şekil üzerinden ortaklık modellerini açıklaması beni düşündürdü. Ağır abi…

Zevk veren ve heyecan duyulan bir Türkiye

Bazen yaşananlar bize “tarihsel bir durumla” karşı karşıya kaldığımızı söyler. Son dönemde böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Hem sorunlar her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor hem de önümüzde son bir fırsatın olduğunu söylüyor. Yurt içi ve dışı ve geçici mukimleriyle birlikte 100 milyona yaklaşan Türkiye’nin bu noktaya gelmesi…

İran üzerine

Anadolu – İran rekabeti M.Ö.’ye kadar gider. Anadolu’nun Asurlular tarafından işgali Perslerden daha öncedir. M.Ö. 550’de başlayan Pers işgali, İyonya ve Atina savaşları ile devam eder. Roma da en uzun savaşları Perslerle yapar… Müslüman Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle başlayan İran-Anadolu savaşları farklı bir içerikle devam eder… Modern denebilecek zamanlarda İran da…

Aranan adam!

2008’de ABD’deki dünya tarihinin en büyük ekonomik krizinde Türkiye özel yasa ile koruma altına alınmıştı.  Future Piyasalarda yapılan yolsuzluğun dünyaya ekonomisine maliyeti 30 trilyon dolardı. Sadece Türkiye ve İsrail özel koruma yasası ile korunmuştu.  ABD halkı ve büyük şirketleri, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Hindistan, Arap emirlikleri… bütün birikimlerini krizde…