İçeriğe geç

Ay: Mart 2017

Yasa yapan meclis güçlü müdür

İslâm tarihini ister Adem’den ister Hz.Muhammet’ten başlatalım. Hiçbir Peygamber “yasa yapan bir meclis”in kuruluşuna öncülük yapmamıştır. O nedenle Kur’an, hiçbir ayetinde “yasa yapan meclisi” kutsamaz! Fakat Kur’an “yürütme şûrâsı/meclisi”ne değinmiştir. Âl-i İmran-159 ve Şûrâ-38’de topluluğun başkanına “YÜRÜTMEYİ şûrâ’da/mecliste kararlaştır” gibi bir buyrukta bulunmuştur. “el-Emr”yürütmeyi ilgilendiren konuların tamamını kapsar.  Şimdiye kadar…

Anayasa değişikliğinde neler var

1.Madde: 1982 Anayasası’nın 9. Maddesindeki “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ifadesine, yeni değişiklikte bağımsızlık yeterli görülmemiş “…ve tarafsız…” ibaresi eklenmiş. Soru şu: Yargıçlar üzerinde Adalet Bakan ve müsteşarının yetkilerinin artırıldığı ve yüksek yargı üyelerinin “Partili Cumhurbaşkanı” ve onun milletvekili yaptığı kişilerce belirlendiği yeni rejimde “…ve tarafsız…” ibaresinin…

1’e karşı 27

Türkiye’nin en büyük medeniyet projesi AB değildi. Hedefimiz ve hayalimiz Batı olsaydı Mustafa Kemal Paşa, Türk gençliğine “… muasır medeniyetin FEVKİNE çıkmayı…” hedef göstermezdi. Tam zamanı, doğruyu söylemezsek Allah bunun hesabını bizden sorar: Osmanlı Devleti 1775’ten 1923’e kadar Avrupalı olmak için maymuna döndü, bu tarihsel bir gerçektir. İkincisi de Mustafa…

Avrupa’dan vazgeçebilir miyiz?

“İnsan; en çok düşmanına benzer” sözü, bence doğru değil! Bu millet 1775’ten beri Batılı olmak için o kadar çaba gösterdi ki adeta maymuna döndü! Düşmanına benzemek için her tavizi verdi! Ama ben yine de insanın düşmanına benzeme gibi bir mecburiyetinin olmadığını düşünüyorum! Yanılsam da böyle düşünüyorum! Yanlış düşünme diye bir…

Terörle bağlantılı seçmen sayısı!

Terörle mücadelede, masum insanlarla terör örgütü arasındaki bağı zayıflatmak, Terör örgütlerine sempati duyanları devletin yanına çekmek, Tabanını ve sempatizanlarını yitirmiş örgütlere karşı, en etkin araçlarla mücadele etmek, Bunları yaparken zamanı iyi kullanmak… öncelikli kurallardandır. 5, 10… 30 yıla yayılmış, gecikmiş bir mücadele, mücadele değildir; bunun adı başka bir şey olmalıdır!…

Kılıçdaroğu gıybeti ile sonuç almak

Hukuk üretemeyen büyük bir milletiz! Hiçbir mazeret bu konudaki cehaletimizi örtemez!  Acınacak durumdayız, dersem inanın abartmış olmayacağım. 1839’dan beri binlerce madde kanunu Batı’dan tercüme ettik. İmparatorlukta şeriatın, şeyhülislâmın, ulemanın, nice tarikatın, şeyhin ağırlığı olduğu söylenir! Ne yazık ki koca koca unvanların, kavukların ve sarıkların Osmanlı yararına ürettiği ne bir teknoloji…

Milli Mücadelede Yahudiler

15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edildiğinde, Bab-ı Ali’den gelen telgraf üzerine askeri birlikler kışlalarına çekildi. İzmir Valisinin Müslüman halka itidal tavsiye ettiği günde, Yunan işgalini ilk protesto edenler Yahudilerdi. Son zamanlara kadar Bahri Baba Parkı olarak bilinen, şimdilerde ise otobüs durağı ve Konak Tünel çıkışı olan bu yer, işgal günlerinde…