İçeriğe geç

Sosyolojik Bir Kategori Olarak Çingeneler

Çok eski çağlardan beri dünyanın her yerinde “gezgin zanaatkar” oldukları bilinen Çingenelerin hepsi bir etnik kökenden mi gelmektedir yoksa kökenleri farklı da olsa sadece “gezgin zanaatkar” oldukları için mi Çingeneler; bu tartışılmalıdır. Mısırlı Kıptiler ve Sudanlı Hallablar gibi nice gezgin zanaatkar topluluğun durumu sosyolojik modeller ışığında açıklanabilir.

Biyolojik bir yasa olan hücrelerin büyüyüp bölünüp çoğalma süreçleri, insan toplulukları arasında da sosyolojik olarak yaşanmakta mıdır?

Bu doğal yasa, eski çağlardan beri Çingeneler arasında da işlemekte midir?

Koloni halinde yaşayan ve karşılaştıkları zorlukları cıva gibi sıyrılarak aşan göçebe zanaatkar Çingenelere yöneltilen “Kimsin” sorusu, cevaplanabilmelidir.

Bin yıllar önce Çingenelerin ataları ile Hz. İbrahim’in Ketura’dan olma oğulları arasında Doğu ülkesinde etnik veya dinsel bir ilişki kurulmuş mudur?

Bunları kanıtlamak mümkün müdür?

Bu ve benzeri sorular yanıtlanmalı ve yüreklerdeki ayrımcılığın sızısı bir şekilde giderilmelidir.

Mesleki Faaliyetleri Çingenelerin Kökenlerine Açıklık Getirebilir mi?

Çingenelerin yaklaşık M.Ö.10.000 yıl kadar eskiye giden çobanlık, hasır, sele, sepet işlemeciliği işleri yaptıkları, M.Ö. 6.000 yıllık hayvan terbiyeciliği, M.Ö. 5.000 yıllık bakırcılık, M.Ö. 3.000 yıllık demircilik, M.Ö. 2.000 yıllık kalaycılık meslekleri ile iştigal ettikleri bilinmektedir. Göçebelerin bir mesleği klan halinde öğrenmeleri ve yüzyıllar boyu sürdürebilmeleri kolay olmasa gerek.

Eski çağlarda ortaya çıkan metal işçiliği gibi stratejik meslekler, ancak bir kast sistemi içinde icra edilebilirdi. Çünkü bin yıllar boyu yabancıların aralarına karışmasına veya birinin kasttan dışarı çıkmasına izin verilmezdi. Buyrukları çiğneyenlerin cezası ise ağırdı. Stratejik mesleklerin icrası Hint’te ancak kast sistemi ile mümkün olabilirdi. Dönemlerin özelliğine veya kast sisteminin gevşek veya sert yapısına göre de Çingenelerin toplumsal hiyerarşi içinde bir statüsü vardı. 

Çingenelerin mezolitik çağda zor koşullarda öğrendikleri metal işlemeciliği, aynı zamanda onların geçmişte oldukça gelişmiş bir uygarlığa ait olduklarını ve uzun yüzyıllar yerleşik yaşadıklarını gösterir.

Yazılı Tarih Döneminde Çingene Göçleri

İlk Çingene göçlerinin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemektedir.

Mısır hiyeroglif kayıtlarında M.Ö. 5.000’lerde küçük kayıklarla Hint, İran, Basra kıyılarından göçebelerin Mısır’a geldikleri kayıtlarına rastlanmıştır.

Aristo gibi eski çağın düşünürleri ve tarihçileri Hintli bilgelerin Yunan düşüncesine yaptıkları etkilerden de yola çıkarak “Yahudilerin atalarının Hintli olduğunu” ileri sürmüştür. (Ünlü Yahudi tarihçi Titus Flavius Josephus M.S.75)

————————————–

Kategori:2012

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir