İçeriğe geç

Gelecek, gelecek mi?!

Rûm suresi; Elif, Laaam, Miiim şeklinde insanların alışık olmadığı harflerle Dikkat! Dikkat! diyerek başlar.

Dikkat! Dikkat! Uyarısından sonraki ayet, sözü eğip bükmeden “Rûmlar yenildi!” der. Üçüncü ayette ise büyük keşiflerin yapıldığı ve uygulandığı Rûm coğrafyasında yenilgiden sonra tekrar galip gelineceğine vurgu yapılır.

Yenilgi; yardımlaşma ve dayanışmanın zayıfladığı, iç çatışmaların ve güvensizliğin egemen olduğu, bireyciliğin ve bencilliğin kurtuluş sanıldığı bir dönemin arkasından, yaklaşık 60 yıl denebilecek toparlanma süresinden sonra Rûmların tekrar galip geleceği haberi verilir.  

Dördüncü ayet de, üçüncü ayet gibi bir zaman ve mekan zarfı () ile başlar.

Dördüncü ayette, Rum beldelerinde periyodik olarak tekrarlanan çöküşlerin ve toparlanışların tarihi verilir!

Soru şudur:

Rûm beldelerinde insanlığın geleceğini değiştirecek toparlanış ve büyük buluşlar tekrar ne zaman olacak?

Bu gerçekten tekrar edecek mi?

Ayrıca bunu tarihlemek mümkün müdür?  

Dördüncü ayet, bu zamanın “3 ile 9 yılları arasında” olacağını haber veriyor!

-Dördüncü ayette “3’üncü yılda başlan ve 9’üncü yılda yeni bir aşamaya gelen” bir periyoda vurgu yapılıyor. Dikkat çeken birinci nokta budur!

-İkinci nokta, “Acaba hangi on veya doksan yılın içindeki kaçıncı 3 ile 9 yıllar arasıda?

-Üçüncü nokta “Bütün süreç sadece 3 ile 9 yılları arasındaki 6 yılı mı kapsamakta?” Yoksa

-3 ile 9 ve onun katları olan 30 ile 90 ve 300 ile 900 yıllarını da kapsamakta mıdır?

Akıp giden zamanda hangi takvime göre “3 ile 9’lu yıllar”?

***

Rûm Suresi indiği zamanlarda geniş Rûm coğrafyasında birçok takvim kullanılmaktaydı. Rûm beldelerinin yükseliş döneminde en yaygını Hicri takvimdi.

Rûm suresi, İslam öncesi sefalete ve dibe vuruşa vurgu yaptıktan sonra coğrafyanın İslam ile tekrar yükselişinin haberini verir. Ve der ki, her çöküşten sonra bir yükseliş dönemi olacaktır.

Bu dönemler periyodiktir ve asla bir defalık değildir!

Bunun tarihsel ve sosyolojik bir yasa olduğunu dördüncü ayet, “… ÖNCEDEN böyle olduğu gibi SONRADAN da böyle olur…” ifadesi ile açıklar.

Sorun; tarih ve sosyoloji ile örtüşen takvimin hangisi olduğunu ve hangi büyük olayların bu takvime denk geldiğini belirlemektir. 

Büyük Rûm coğrafyasındaki büyük çöküş yılı bize göre 1699, Miladi takvime daha uygun düştüğüne göre yeni bir yükselişin de Miladi takvimle tarihlenebileceğini düşünebiliriz.

***

Tarih ve sosyoloji esas alındığında 3 ile 9 yıllarını Miladi takvimde aramak daha doğru olacaktır. Ancak, isteyenler Hicri takvime göre de bir araştırma yapabilir. 

Öyle ki araştırmayı derinleştirmek için İlkçağdan başlayarak günümüze kadar da gelebiliriz.

Ya da en iyi bildiğimizden başlayarak daha az bildiklerimize doğru incelemeyi sürdürebiliriz.

***

Osmanlı Beyliği, 1293’te büyüme sürecine girmiş olmalı ki, altı yıllık bir hazırlıktan sonra 1299’da özerk bir beylik oldu!…

Vs vs vs…

1699’da da küçülmeye başladı…

Vs vs vs…

1919’da dibe vurduğu yerde ve zamanda, ulusal direniş başladı.

24 Temmuz veya 29 Ekim 1923’te ete kemiğe büründü…

Vs vs vs …

***

2018’deyiz.

Bugünkü soru şu:

2019 nelere gebe?!

2030… 2090… bunların projeksiyonları neler olabilir?!…

***

En iyi bildiğimiz süreç, Osmanlı Tarihi kronolojisi ise bu örneği inceleyerek geleceğe dönük projeksiyonlar yapabiliriz.

Osmanlıları; 3 ile 9 ve 30 ile 90’lı yıllarda dondurmadan periyodu 300 ile 900 ve 3.000 ile 9.000’e kadar sürdürmek aşırı bir yorum olmayacaktır.

Özetlersek;

3’de başlayıp 9’da biten 6 yıllık süreçlerde nelerin olmaya başladığını anlamak, kolay olamayabilir.

İnce fikirli ve analitik düşünebilenler için 6 yıl az bir süre değilse de kolay olmayabilir!

En azından gelişmeleri 3 ve 9’un katlarında görmek gerekir.

Başlı başına bir doktora tezi çalışması gerektiren “bid’i sinîn – 3 ile 9 arasındaki” yılları anlamaya dönük entelektüel mesai, aynı zamanda tefsir, te’vil, projeksiyon, interpolasyon ilimlerine de ciddi bir katkı olacaktır.

(Devamı var)

Kategori:2018

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir