İçeriğe geç

Vatansız hükümetler dönemi

Olayları iki boyutlu bir düzlemde düşünenler, “dünya hükümeti”nin hangi devlette olacağını merak ediyor. Eski düşünme kalıpları içinde yeni dünya hükümetinin merkezini merak edenler onu bulamayacaktır. Çünkü yeni dünya hükümeti çok merkezli olacak. Kararlar bazen bir gemide, bazen bir gökdelenin en üst katında, bazen de bir tatil beldesinde alınabilecektir. Belki de telekonferansla görüşerek alacaklardır. Daha açıkçası yönetim merkezinin başkentinden çok; yönetenler önemli olacaktır. “Tek hükümet, çok merkez” nasıl bir şeyse, yeni dünya hükümeti de öyle olacaktır!  

Gelişmeleri iki boyutlu düzlem yerine “küre”de düşünmek, yeni gelişmeleri anlamayı mümkün kılacaktır. İletişim ve ulaşımın hızı her geçen gün artıyorsa anlayışımızı geliştirecek küreden başka bir model de bulamayız!

Bu nedenle yeni dönemde dünya hükümetinin tek meclisli, tek ordulu, tek merkez bankalı… olamayacağını anlamak gerekir. Nerelere gittiğimizi görmek için yoldaki işaretleri izleyerek geleceğe giden yolun tabelalarını okumak en doğru yöntem olacaktır.

***

Ulusal hükümetlerin başarısızlıklarını saymakla bitiremeyiz. Fakat BM, IMF, Dünya Bankası, UEFA gibi uluslararası örgütler de başarısız. Adı geçen örgütler gibi işlevini yitiren o kadar çok uluslararası örgüt var ki bunların yeniden yapılandırılması ancak yeni dönemde gerçekleşebilir.

Dünya beşten büyük olduğu gibi bir devlet de bir kişiden büyüktür! Bundan kuşku duyamayız. Bu nedenle yaşadıklarımızı eski deyimlerle anlatmak inanın çok zor. Çünkü yanlışlar çok fazla. Artık gün; ulusal ve uluslararası sistemlerin “çırılçıplak” olduğunu ilan etme günüdür.

Bu kadar yanlışı kişilere bağlamak biriken sorunları çözmüyor. Fakat uluslararası sistem öyle bir noktaya geldi ki yıllardan beridir süre gelen mevcut sistem kötülerini “başarılı” göstererek dünya düzenini sürdüremez. Durum böyle olunca da dünya üzerindeki başarısız sistemlerin ve onun yarattığı üçüncü sınıf aktörlerin tasfiye zamanı geldi, demektir. Yoldaki tabelalardan dünyanın nereye gittiğini gösteriyor.

***

Bin yıllardan beri yasaların yürütülmesi bürokrasiye bırakıldı. Bürokrasi de yasaları öyle yorumlayıp uyguladı ki buna en çok da yasa yapıcılar şaşırdı. Birçok girişim bürokrasi sorununu çözemedi.

Yeni dönemde yasaları seçilmişler yapacak ama bürokrasinin yetkilerini “yapay zekâ”lar kullanacak. Böylece bürokratik engeller, görevi kötüye kullanmalar, yolsuzluklar, rüşvetler, gizli örgütlenmeler gibi insani zaaflardan kaynaklanan olumsuzluklar … son bulacaktır.  

Yalnızca bürokrasinin değil, yetkilerini kişisel çıkarları için kullanan siyasal elitlerin ve yarı resmi anayasal kurumların işlevini de yapay zekâ üstlenecek. Ulusal hükümetler ise dünya hükümeti tarafından yetkileri kısıtlanmış yerel hükümetlere dönüşecektir.

***

7,5 milyar bireye, harcayacağı paradan daha değerli bir şey sunamayız. Yeni dönemde tedavüldeki tek geçerli para da digital olacağından dünya hükümeti için “merkez bir devlet” yaratmaya gerek kalmayacak.

Para politikalarının yazılımı uluslararası denetime açık tarafsız bir şirket tarafından yapılacak. İşlemleri denetleyenler ise uluslararası akreditasyonu olan bağımsız denetim firmaları olacak. Sonuçların paylaşımı kamuya açık olacağından isteyen üniversite küresel para politikalarını gerçek bilgileri kullanarak tartışabilecek.

***

Yeni dünya hükümeti, organize bir topluluk tarafından yönetilecek ve organize güç, yetkilerini bölgesel ve ulusal hükümetlerle paylaşacaktır. Yeni dünya hükümetinin insanlığa güven vermesi de buna bağlı olacaktır. Örneğin; dünya ordularının bir komuta merkezi olacak. Ama dünya ordusuna bağlı birlikler birçok merkezde konuşlandırılacak. Yeni ordunun askerleri de ulusal hükümetlerden alınacak. Savaşların, ölümlerin, baskıların… ortadan kalkması ve barışın egemen olması küresel ordunun kurulması ile kolaylaşacak. Beklentiler bu yönde olacaktır.

***

Günümüzde ülkeler arasındaki silahlanma yarışı, ihtiyaçların ötesinde abartılı bir israfa dönüştü. Yapılan harcamalar ise bütün ulusların ekonomilerini zayıflattı. Ne yazık ki silahlanmanın sınırlandırılması girişimleri, bugüne kadar başarısız oldu. Yeni dönemde ekonomileri, askeri harcamaların baskısından kurtarmak isteyenlerin çözümü, küresel ordu olacaktır.

 ***

Ulusal hükümetlerin rejimlerinin demokratik veya totaliter olmasının önemi olmayacak, çünkü ekonomiler ölçüsüz vergiler ve bir türlü ödenemeyen dış borçlarla yönetilmeye çalışılıyor. Arada bir kısa dönemli başarıların olduğu iddia edilse de iç ve dış alımlarda ve satımlarda önlenemeyen yağmalamaların neye işaret ettiğini düşünmek gerekiyor. Aslında her vergi mükellefi, kaynakların nasıl israf edildiğini biliyor. Daha tuhafı ise yağmacı hükümetlere dış borç verenler de her şeyin farkında!

Bu ve benzeri görüşler, eskiden kalma düzenlerin daha fazla sürdürülemeyeceğini göstermiyor mu?

Rejimlerin; demokratik, seçilmiş diktatörlük, otoriter, tiranlık, krallık vs. olması ekonomilerin siyasi elitler arasında pay edildiği gerçeğini değiştirmiyor.

Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist… kamuoyu da yağmayı önleyemiyor. Bu konuda en duyarlı topluluk Yahudiler görünse de İsrail de yağmaya çözüm bulabilmiş değil.

***

Kâğıt paranın kontrolü mümkün değil. Kolay çoğaltılan ve kolay el değiştiren bir araç. Fakat digital parayı çoğaltmak daha kolay, fakat her işlem ayrıntılarına kadar kayıtlı olduğundan bütün hareketlerini izlemek mümkün.

Sorun; hem kâğıt hem de digital paranın aynı anda kullanımda olması. Kâğıt paralar ulusal hükümetlerin, digital para ise finans kapitalistlerinin kontrolünde. Para arzının çok kolay genişlemesinin nedeni, paranın hem kâğıt hem de digital olmasındandır. Sonuçlar şunu gösteriyor ki yeni dünya hükümetinin yapacağı ilk düzenleme, kâğıt paraların tamamına son vermek olacak.

Yeni dönemde Digital Kart taşıyan bireyler, dünya sistemine doğrudan entegre olabilecek. Bireylerin sahip olacağı çok fonksiyonlu digital kartlar üzerinde yerel hükümetlerin kısıtlayıcı bir rolü olmayacaktır. Ulusal hükümetler, sınırları içinde işlenmiş suçları takip edecek ve dünyanın her yerinde ve her devletinde geçerli olacak cezaları infaz edeceklerdir…

(Gelecek yazı Virüs, Nemrut’un burnunda!)

Kategori:2020

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir