İçeriğe geç

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı

Ülkemizde yaşanmakta olan sorunlara kalıcı, huzuru ve refahı arttırıcı ve siyasi sonuçlarıyla da hükümetimizin gücüne güç katıcı önerilerimizi sizlere sunmayı görev kabul ediyoruz.

Takdirlerinize arz ediyor saygılar sunuyorum.

                                                                 Harun ÖZDEMİR

      Kamu Yönetimi Uzmanı 

Öneri-1

Hukuk Reformu

Demokrasilerde reformlar, bireye tanınan haklarla başlar. Kurumların yetki sınırları ise buna göre belirlenir. Ayrıca hukukun üstün olduğu bir düzende tüm bireylerin hukuka göre yaşayacağı varsayılır. Uzmanlık gerektiren bir konuda her yurttaşı hukukun güvencesine almak ve hukuka uygun yaşayabilir hale getirmek mümkündür. Şöyle ki;

-Her yurttaş bir “yeminli hukuk bürosu”na üye olacaktır.

-Yeminli hukuk bürosu en az 7, en fazla 12 avukattan oluşur. Hizmet sektörü her koşulda rekabete açık olacaktır.

-İsteyenler ise serbest avukatlık yapmaya devam edebileceklerdir. Ama serbest avukatlar görevlerini “hizmet kusuru”na karşı sigortalayacaklardır.

-Y.H.Bürosu en az 3.000, en fazla 5.000 üyeye hizmet verebilecektir.

-Verdiği hizmeti beğenmeyen üye, Bürosunu değiştirebilecektir. Bürolar da tutum ve davranışlarını beğenmediği kişileri kabul etmeyebilecektir. Hiçbir büronun üye yapmadığı kişiler, toplumdan dışlanmakla karşı karşıya kalacaklardır veya ıslah olmayı seçeceklerdir. Ceza evlerinin ıslah edemediği kişiler, bir büronun üyesi olmadan yaşamanın ne kadar güç olduğunu görecek ve çoğunlukla ıslah olmayı seçecektir.  

-Bürolar verdikleri hizmetin konusu ne olursa olsun, üyelerinden ayrıca bir ücret alamayacaktır.

-Bürolar, genel bütçede her yıl belirlenen kişi başına Hukuk Destek Ödeneği dışında Adalet Bakanlığı’ndan ayrıca bir hak talep edemeyecektir.

-2010 yılı için düşünülebilecek kişi başına hukuk destek ödeneği brüt 10 TL olabilir.

-Bürolar davalı veya davasız her üyeden 10 TL alacaksa, üyelerin davalık duruma düşmesini istemeyecek ve mesleki bilgisini nizasız bir hayat için kullanacaktır. Oysa bugün ne kadar dava o kadar gelir demektir.

-Üyeler bürolarını değiştirme hakkına sahip olduğundan her büro hem sayıca çok, hem de davasız üye isteyecektir. Davalık bir durum olduğunda ise en kısa zamanda ve etkin yoldan çözmeyi düşünecektir. Bu da mahkemelerin yükünü alabildiğine azaltacaktır.

-Yedi avukatlı bir bürosunun aylık geliri brüt en az 30.000 TL, en fazla 50.000 TL olacaktır. Genel bütçeye getireceği yük ise brüt yaklaşık 725.000.000 TL olacaktır. Yıllık ise 8.700.000.000 TL olacaktır.

-Bu sektörde yaklaşık 170.000 avukat, 72.000 büro çalışanı, toplam 242.000 kişi istihdam edilecektir. 

Hukukun önemsenmeyen sonuçlarından habersizce yaşayan yurttaşlarımızın mahkemelere taşıdığı dava dosya sayısının, dolaylı olarak genel bütçeye getirdiği mali yükü tam olarak bilememekteyiz. Davalı ve davacıların bütçelerine yansıyanlar da dikkate alındığında, bugünkü sistem oldukça ağır ve maliyetli işlemektedir. En çok şikayet de adaletin geciken kararlarınadır. Büyük maliyetlerle işletilmeye çalışılan Adli sistem, toplumda huzuru sağlayamadığı gibi “zamanında karar verebilen” bir düzeni de kuramamıştır.  

Hukukun üstün olduğu bir düzende her yurttaş, gelir düzeyi ne olursa olsun bir yeminli hukuk müşavirliği bürosuna üye olmalı ve hukukun imkanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelidir.

Saygılarımla…

—————————————————

Kategori:2009 - 2010

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir