İçeriğe geç

Ay: Kasım 2020

Katar’ı doğru anlamak

Rahmetli Erbakan, her röportajının en önemli yerinde mutlaka İsrail’i eleştirir ve Suudi Arabistan’la “kardeş” olduğumuzu söylerdi. Özel sohbetlerinde Suudi yöneticilerin, ABD ve İsrail yanlısı olduğunu da özellikle belirtirdi. Buna rağmen Erbakan Hoca, “Kardeş Suudi Arabistan” vurgusunda ısrar ederdi. Erbakan’ın ABD ile ilişkileri iyi değildi. Dahası ABDli yöneticiler Erbakan’ı sevmezlerdi! Birkaç…

Petrol, doğal gaz, rant ekonomileri nire, alın teri ekonomileri nire!

Petrol ve doğal gaz zengini devletlerin pek çoğunun doğal kaynaklardan elde ettikleri gelirleri nasıl pay ettiklerini az çok biliyoruz. Milyar dolarların az sayıdaki yöneticiye, çok az kısmının da halka sadaka olarak verildiğini de. Halkın ekonomiden anladığı ise petrol ve doğal gaz zenginlerinin dağıtacağı sadaka-zekât miktarıdır. Fazlası değil! Oysa; Almanya ve…

Joe Biden ile neler değişecek!

Ders kitaplarına girmesi gereken “varlık vergisi” ve mağdurları, gazetelerin tozlu sayfalarında kayboldu. Bazı gazeteciler ve az sayıdaki akademisyen, utanç verici hükümet uygulamasını aralamaya çalıştı ama kamuoyu oluşturamadı. Atatürk ölmüş, İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmişti. İnönü, icraatlarına 150’likleri affederek başladı. İzmir Suikast’ında yargılanıp beraat eden Kazım Karabekir, İstanbul’da gözetim altında yaşarken sözü…

Başımıza gelenler…

Kur’an’ı harekeli okumayı “okur-yazar” olmaya denk tutulan günlerden geliyoruz. Hâlâ Kur’an’ı yüzünden okuyanı “Arapça biliyor!” sanıyoruz! Kanunî’den beri medreselerde bir yenilik yapılmadı. Kanunî’nin yaptığı yenilik ise matematik ve felsefeyi “zorunlu” ders olmaktan çıkarmaktı! Osmanlı döneminde Osmanlıcayı halk yazamazdı. Doğru yazabilmek mektepliler için bile zordu. Denebilir ki Osmanlıcayı okuyan vardı amma…

Hıristiyan İslam’ı

İsa; Kenan’da Yahudi bir anneden doğdu. Annesi gibi iyi bir din eğitimi aldı. Din adamı olarak yetiştirildi. Tevrat’ı hahamlarla tartışabilecek kadar biliyordu. Vahiy destekli bilgilerle Tevrat’ı aslına uygun yorumladı. Dini ve sosyal konularda uyarılar yaptı. Ciddiye alınmadı. Ancak susacak değildi. Havralarda din adamlarıyla İbranice, çarşıda, pazarda, köylerde ise halkla Aramice…

Allah’ın Yahudi İslâm’ı

İsrailoğulları’nın iki bin yıllık hazırlık döneminden, bin bir badireden sonra Kenan’da yerleşik düzene geçmeleri… Bin yıl süren iç karışıklıklarla dolu devletli toplum deneyimleri… Sonra tekrar iki bin yıl süren zorluklarla dolu sürgün yılları… unutulacak gibi değildir.  İsrailoğulları’nın deneyimleri, tüm kavimler için acı tatlı “yol gösterici” olaylarla doludur. Ne demek istediğimi…