İçeriğe geç

Harun Özdemir Yazılar

Joe Biden ile neler değişecek!

Ders kitaplarına girmesi gereken “varlık vergisi” ve mağdurları, gazetelerin tozlu sayfalarında kayboldu. Bazı gazeteciler ve az sayıdaki akademisyen, utanç verici hükümet uygulamasını aralamaya çalıştı ama kamuoyu oluşturamadı. Atatürk ölmüş, İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilmişti. İnönü, icraatlarına 150’likleri affederek başladı. İzmir Suikast’ında yargılanıp beraat eden Kazım Karabekir, İstanbul’da gözetim altında yaşarken sözü…

Başımıza gelenler…

Kur’an’ı harekeli okumayı “okur-yazar” olmaya denk tutulan günlerden geliyoruz. Hâlâ Kur’an’ı yüzünden okuyanı “Arapça biliyor!” sanıyoruz! Kanunî’den beri medreselerde bir yenilik yapılmadı. Kanunî’nin yaptığı yenilik ise matematik ve felsefeyi “zorunlu” ders olmaktan çıkarmaktı! Osmanlı döneminde Osmanlıcayı halk yazamazdı. Doğru yazabilmek mektepliler için bile zordu. Denebilir ki Osmanlıcayı okuyan vardı amma…

Hıristiyan İslam’ı

İsa; Kenan’da Yahudi bir anneden doğdu. Annesi gibi iyi bir din eğitimi aldı. Din adamı olarak yetiştirildi. Tevrat’ı hahamlarla tartışabilecek kadar biliyordu. Vahiy destekli bilgilerle Tevrat’ı aslına uygun yorumladı. Dini ve sosyal konularda uyarılar yaptı. Ciddiye alınmadı. Ancak susacak değildi. Havralarda din adamlarıyla İbranice, çarşıda, pazarda, köylerde ise halkla Aramice…

Allah’ın Yahudi İslâm’ı

İsrailoğulları’nın iki bin yıllık hazırlık döneminden, bin bir badireden sonra Kenan’da yerleşik düzene geçmeleri… Bin yıl süren iç karışıklıklarla dolu devletli toplum deneyimleri… Sonra tekrar iki bin yıl süren zorluklarla dolu sürgün yılları… unutulacak gibi değildir.  İsrailoğulları’nın deneyimleri, tüm kavimler için acı tatlı “yol gösterici” olaylarla doludur. Ne demek istediğimi…

Machiavelli’yi yaşatmak!

Mukaddime’yi ve Hükümdar’ı inceleyen biri olarak şunu söyleyebilirim: Machiavelli, İbn-i Haldun’un ancak talebesi olabilir. Ancak, onun Doğu’ya etkisi Batı’dan fazladır. Bu da ayrı bir konu. Batı cumhuriyete ve demokrasiye çoktan geçti, biz Doğulular ise “Allah’ın emri”ymiş gibi monarşide ısrar ediyoruz. İbn-i Haldun’un en değerli talebesinin Floransalı Machiavelli olması kimseyi şaşırtmasın.…

İbn-i Haldun, Machiavelli’nin neyi olur

İbn-i Haldun (1332-1406);  Tunus’ta doğmuş, eğitiminin önemli kısmını  Endülüs’te almış, sonra Kuzey Afrika’lı sultanlara siyasi danışmanlık yapmış önemli bir alimdir. Danışmanlık yanında ilmini artıracak çalışmaları kesintisiz sürdürmüştür. Yıldırım Beyazıt ve Timur çağında yaşayan İbn-i Haldun, davet üzerine Şam’a gelmiş, Timur’la görüşmüştür. Katı merkeziyetçi diktatöryal liderliği savunan İbn-i Haldun, hayalini kurduğu…

Allah belalarını verdi mi?

Şatafatlı kostümler içinde nice büyük laflar eden Beni İsrail’in Rab, Rabbi, Rabban yani ulema sınıfı… Yahudi ulemayı Yahve’nin yeryüzündeki temsilcileri gören ve kutsayan cahil ahali… Günü geldiğinde iddialarının altında öyle ezildiler ki toparlanmaları iki bin yıl aldı. Geçen iki bin yılda nice tövbe, nice istiğfar yapıldı, biz yaptık siz yapmayın…

Köle düzeni

Ülkenin geleceği hakkında kimsenin duygusal düşünmeye hakkı yok. Gelecek gelecektir ve kimsenin geriye dönüp bugün yapılan yanlışları düzeltmesi mümkün olmayacaktır. O zaman durum ciddi. Türkiye 2040 yılı geldiğinde 100 milyona aşan genç yaşlı, kadın erkek her yaştan yurttaşın 2040 koşullarına göre “ASGARİ” refah ve yaşam standardını yakalaması çok zor görünüyor.…

Merkel’in işleri…

Yüz yıl önce Teşkilat-ı Mahsusa elemanı olarak Almanya’ya giden Mehmet Akif, Almanları ve çalışma hayatını, iş disiplinini ve verimliliğini yakından gözlemlemiş, İstanbul’a döndüğünde izlenimlerini anlatırken şu tespitte bulunmuştur: “İşleri dinimiz; dinleri işimiz olmuş!” *** Mezhep, tarikat ve cemaat taassubunun… Kur’an’la bağları çok zaman önce kopmuş kitapların… Yüz yıllardır yeni bir…

Allah’ı alaya almak!

Allah; yalan söylemeyin demişse, insanlara yalansız bir düzen kurmanın ilmini de öğretmiştir. Hırsızlık suç ve günahtır demişse, hırsızlığın yapılamayacağı, yapıldığında da yakalanıp cezalandırılacağı bir düzeni insanlara tebliğ etmiştir. Hak yemeyin, güç kullanarak insanları mağdur etmeyin… Irk, din, mezhep, tarikat vs nedenlerle insanlar arasında ayrımcılık yapmayın demişse peygamberlere, bilim insanlarına ve…